• e-HR in Belgium: an overview

   Brysse, Isabel; Buyens, Dirk; Van Bree, Jan; Christiaens, Jurgen (2005)
  • E-HR: geen stilgevallen hype maar duurzame ontwikkeling

   Buyens, Dirk; Brysse, Isabel; Van Bree, Jan (2003)
  • E-HRM in kaart

   Buyens, Dirk; Brysse, Isabel; Van Bree, Jan (2003)
   E-HRM maakt opgang. Dat blijkt uit de talloze seminaries en tijdschriftartikels die aan e-HRM besteed worden. Tijd voor een stand van zaken vond het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management school. Zij onderzochten in welke mate de grootste Belgische bedrijven gebruik maken van e-HRM. De resultaten, voorzien van een grondige commentaar, kan u in dit themaboek lezen. U vindt een diepgaande bespreking van zowel de literatuur over e-HRM als van een aantal praktijkgevallen. Achtereenvolgens komen Personeelsinformatiesystemen, e-rekrutering, e-selectie, e-learning, e-communicatie en e-compententiemanagement aan bod. Per onderwerp worden de voordelen en de nadelen besproken die de bedrijven ondervonden. Als u zelf denkt aan het invoeren van e-HRM, kan u zich dus laten leiden door hun ervaring. U kan leren van hun fouten en hun successen ontdekken.