• Economic growth in Europe, 1600-1900

   Buyst, Erik; Blomme, J. (1998)
  • Economic implications of 3D printing: Market structure models in light of additive manufacturing revisited

   Weller, Christian; Kleer, Robin; Piller, Frank (International Journal of Production Economics, 2015)
   Additive manufacturing (AM), colloquially known as 3D printing, is currently being promoted as the spark of a new industrial revolution. The technology allows one to make customized products without incurring any cost penalties in manufacturing as neither tools nor molds are required. Moreover, AM enables the production of complex and integrated functional designs in a one-step process, thereby also potentially reducing the need for assembly work. In this article, we discuss the impact of AM technology at both firm and industry level. Our intention is to discern how market structures will be affected from an operations management perspective. Based on an analysis of established economic models, we first identify the economic and technological characteristics of AM and distill four key principles relevant to manufacturers at firm level. We then critically assess the effects of AM at industry level by analyzing the validity of earlier assumptions in the models when these four principles apply. In so doing, we derive a set of seven propositions which provide impetus for future research. In particular, we propose that in a monopoly, the adoption of AM allows a firm to increase profits by capturing consumer surplus when flexibly producing customized products. Meanwhile in competitive markets, competition is spurred as AM may lower barriers to market entry and offers the ability to serve multiple markets at once. This should ultimately result in lower prices for consumers.
  • Economic programmes and policy: where is Russia heading?

   Pavlov, G.; Schoors, Koen; Westin, P. (Russian Economic Trends, 2000)
  • De economie van morgen. Wat met de wendbaarheid van onze werkgevers en werknemers?

   Van Steerthem, Angie; Baeten, Xavier (Over.Werk, 2019)
   Tijdens de voorbije beleidscyclus zette het arbeidsmarktbeleid in op het voorzien van de langetermijnrandvoorwaarden die moeten toelaten dat werknemers en bedrijven opportuniteiten zien en initiatief nemen in onze huidige veranderende economische context. De overheid investeerde in een innovatiecultuur en in een waardengedreven beleid ter voorbereiding op de economie van morgen. Om dat te verwezenlijken linkte de Vlaamse Regering een aantal hefbomen aan een reeks kernwaarden (Vlaamse Regering, 2014) zoals wendbaarheid, duurzaamheid met een focus op de lange termijn en op transparantie, responsabilisering van individuen en organisaties, klantgerichtheid en zorg voor de werknemer en maatwerk. Vanuit eigen onderzoek binnen het Vlerick Centre for Excellence in Strategic Rewards gaan we dieper in op elk van de vermelde kernwaarden en wat deze betekenen voor een beloningsbeleid gericht op het stimuleren van wendbaarheid en innovatie binnen bedrijven én bij medewerkers.
  • Economische duurzaamheid en toegevoegde waarde: een eerste aanzet op basis van macro-economische gegevens

   Van Passel, Steven; Lepoutre, Jan; Nevens, Frank; Van Huylenbroeck, G.; Mathijs, E. (2004)
  • Editorial

   Taylor, Andrew; Vereecke, Ann; Voss, Chris; Webster, Margaret (International Journal of Operations and Production Management, 2006)
  • Editorial special issue Healthcare Operations Management

   Gemmel, Paul; Boaden, R. (International Journal of Operations and Production Management, 2002)
  • Editorial: Strategic brand communications

   Geuens, Maggie (Journal of Marketing Communications, 2004)
  • Een Algemeen Beslissingsondersteunend Systeem voor Strategisch Aankoopbeleid gebaseerd op Total Cost Ownership Informatie

   Roodhooft, Filip; Degraeve, Zeger; van Doveren, B. (Tijdschrift voor Economie en Management, 2000)
  • Een alternatieve kijk op evaluatie

   Van Petegem, P.; Vanhoof, J.; Verhoeven, Jef C.; Devos, Geert; Warmoes, Veronique (2002)
  • Een bedrijfsdatabank voor Vlaanderen

   Vandenbroere, Isabelle; De Backer, Koen; Sleuwaegen, Leo (Over.Werk, 2003)
  • Een eenvoudig raamwerk voor IT-strategievorming in een lokaal bestuur

   Van den Bergh, Joachim; Viaene, Stijn (Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2018)
   Vele lokale besturen in Vlaanderen kampen met een lage IT-maturiteit, gebrekkige of onbestaande IT-strategieën en beperkte affiniteit van de beleidsvoerders met digitale technologieën met een hoge ontwikkelingssnelheid. Plaats deze vaststelling in de context van schaarse middelen en een verregaande digitaliseringsnood en ambitie van de overheid en de uitdaging voor (in het bijzonder kleine en middelgrote) besturen wordt tastbaar. Een aantal lokale besturen dreigt vast te lopen in het reactief en ad hoc aanpakken van hoogdringende problemen. Het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap (piva) eGOV ontwikkelde een nieuwe dienstverlening voor de steden en gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen om de achterstand om te buigen door middel van een eenvoudige aanpak om een lokale IT-strategie te formuleren. Concreet biedt de nieuwe dienstverlening een antwoord op de basisuitdaging voor elk lokaal bestuur om keuzes te maken voor IT, met digitale transformatie van de overheid als context. De aanleiding was het nieuwe aanbod van piva eGov (deels gefinancierd door VVSG) als opvolgingstraject voor die besturen die zwak tot matig scoorden in de I-monitorbevraging (Vlaamse IT audit). Piva eGov heeft dit aangegrepen om een nieuwe dienstverlening uit te bouwen, met een nieuwe manier van werken voor zichzelf en haar klanten. De doelstelling was om via een gefaciliteerd proces strategische en operationele keuzes voor IT in een lokaal bestuur te faciliteren, met IT en business op gelijke voet. Het proces werd uitgebouwd in een vorm van Action-Design Research (ADR) (SEIN et al. 2011), dit wil zeggen parallel met de uitvoering door piva eGov, en is met succes toegepast bij vier pilootbesturen. In dit artikel presenteren we de manier van werken, de resultaten en de voornaamste leerpunten voor overheden op het regionale, provinciale en lokale niveau, met het oog op het haalbaar maken van IT-strategievorming in lokale besturen.