• Kostenkennis in de zorgsector: onbekend is onbemind

   Krols, Krist'l; Van Steendam, Tom (Logistics Management, 2012)
  • Kostprijsberekening in de jaren 90

   Roodhooft, Filip (Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders, 1991)
  • Kostprijsberekening in de praktijk: de gevalstudie van Duracell België

   Roodhooft, Filip; Van Vaerenbergh, F. (Activa. Tijdschrift voor Accountants en Bedrijfskunde, 1998)
  • Kostprijscalculatie en Management Accounting

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia (2001)
   Dit boek geeft een inzicht in de techniek van de kosten- en kostprijscalculatie en de toepassingen ervan bij winstbepaling en bij het nemen van beslissingen. Het boek omvat drie grote delen. Het eerste deel behandelt kort de basisbegrippen en de techniek van kostencalculatie. Het definieert begrippen als: variabele en vaste kosten, directe en indirecte kosten, differentiële kosten, opportuniteitskosten, contributiemarge, standaard kostprijs, werkelijke kostprijs. Ook de bepaling van de kostensoorten, de waardering ervan en de verdeelproblematiek van de indirecte kosten komen hier aan bod. Het tweede deel schenkt vooral aandacht aan de historische kostprijscalculatie en winstbepaling. Het gaat over onderwerpen als: kostprijscalculatie en winstbepaling bij massaproductie en bij productie op order, full costing versus direct costing, kostprijsberekening van bijproducten, uitval en afval. Het derde deel tenslotte biedt een antwoord op de vraag hoe kosten- en opbrengsteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen moet worden gebruikt. Hier worden concrete beslissingsproblemen behandeld: Welke omzet is nodig om break-even te zijn? Mag een order met een lagere verkoopprijs dan de integrale kostprijs worden aanvaard? Moeten we onderdeel X nog zelf maken of doen we beter een beroep op derden? Hoe de verkoopprijs bepalen? Welke productmix levert de grootste winst op, op korte en op lange termijn? Volgens welke criteria is een investeringsproject te aanvaarden? Elk aspect wordt toegelicht aan de hand van een zelfde, telkens aan de aard van het probleem aangepast voorbeeld. Dit boek is bestemd voor zowel managers-in-de-praktijk als voor studenten.
  • Kostprijscalculatie in management

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia (1993)
  • Kostprijscalculatie op basis van aktiviteiten

   Bruggeman, Werner; De Meyer, Caroline (Accountancy en Bedrijfskunde Kwartaalschrift, 1990)
  • Kostprijscalculatie: Oefeningen

   Everaert, Patricia; Matthys, Michael; Bruggeman, Werner (1998)
  • KPMG Teaching Case: Part A: Attract the brightest, Recruitment at KPMG

   Deprez, Jana; Buyens, Dirk (2012)
   This is part of a case series. As part of his new job as the HR director at KPMG Belgium, Martin Blanc is asked to attract a large, stable number of people during the next couple of years. In the second part of this case, we revisit KPMG after a decade. Currently absenteeism is too high. Furthermore, KPMG loses their employees in the first two years, so just after they've been fully trained and start being profitable. The goal is clear: decrease employee turnover and increase the average tenure with three years. Different factors need to be taken into account in this case. First, the demography of KPMG has changed drastically over the last couple of years. Not less than 67% of the current workforce is part of the Y generation, while the job content and structure is still adjusted to the previously dominant X generation. Misunderstandings between the two generations lead to quite some conflicts. Second, young graduates find it difficult to get a realistic job preview of their career at KPMG. Especially on the job level, as there are quite some differences between different functions (in job content and employee turnover). Further initiatives should be taken to clarify this. The goals of this case is to come up with actions that reach retention goals. In order to successfully do this, students should analyse exit interview and starter questionnaires, reflect on generations management and realistic job previews. However, the attraction to the sector has diminished slightly over the last couple of years. Furthermore, competition for talents has become fiercer as other players in the market (eg banks) also focus on the same young graduates. In order to successfully attract more people, Martin decides to look into the current recruitment strategy. It seems that the sector has been very unstable, with a large number of mergers and acquisitions. The four resulting firms, also known as the ‘Big Four', have a fairly identical clientele, focus and brand. For KPMG it is clear what they want to communicate to applicants, however, their message does not appear to be very distinct from that of their competitors. The goals of this case is to construct a clear and distinct employer brand for KPMG Belgium which allows them to attract the right people in the market. Furthermore, students should reflect on how to communicate this employer brand: using which channels, what timing, etc.
  • KPMG Teaching Case: Part B: Love them or lose them, Retaining KPMG employees

   Deprez, Jana; Buyens, Dirk (2012)
   This is part of a case series. In the second part of this case, we revisit KPMG after a decade. Currently absenteeism is too high. Furthermore, KPMG loses their employees in the first two years, so just after they've been fully trained and start being profitable. The goal is clear: decrease employee turnover and increase the average tenure with three years. Different factors need to be taken into account in this case. First, the demography of KPMG has changed drastically over the last couple of years. Not less than 67% of the current workforce is part of the Y generation, while the job content and structure is still adjusted to the previously dominant X generation. Misunderstandings between the two generations lead to quite some conflicts. Second, young graduates find it difficult to get a realistic job preview of their career at KPMG. Especially on the job level, as there are quite some differences between different functions (in job content and employee turnover). Further initiatives should be taken to clarify this. The goals of this case is to come up with actions that reach retention goals. In order to successfully do this, students should analyse exit interview and starter questionnaires, reflect on generations management and realistic job previews.
  • Kredietlimieten

   Theunissen, Ludo (Financieel Management, 2001)
  • Kredietmanagement en ERP pakketten

   Theunissen, Ludo (Financieel Management, 2001)
  • Kredietmanagement en ICT

   Theunissen, Ludo (Financieel Management, 2001)
  • Kritische succesfactoren voor het slagen van startende bedrijven

   Gaeremynck, Ann; Roodhooft, Filip (2003)
   Een uniek handboek voor startende ondernemingen Het goed begeleiden van startende ondernemingen is een belangrijke maatschappelijke opdracht. De juridische begeleiding van startende ondernemingen vereist een kennis van het vennootschapsrecht, boekhoudrecht, financieel en economisch recht. Onontbeerlijk is bovendien dat de jurist samenwerkt met de economische beroepen, zoals boekhouders, accountants en revisoren. Maar ook het opstellen van een financieel plan en de economische en financiële begeleiders van deze ondernemingen zijn evenzeer cruciale materies. Al deze kennis bijeenbrengen in één handboek was de doelstelling die door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten werd geformuleerd en de editors hebben de uitdaging opgenomen. Een bijzonder uitgebreide ploeg van Nederlandstalige en Franstalige specialisten is erin geslaagd een uitstekende en zeer veelzijdige leidraad samen te stellen. Dit samenbrengen van de zeer diverse wetenschappelijk onderbouwde informatie in één uitgave mag daarom nu reeds aangekondigd worden als een uniek standaardwerk.
  • Kruispunten in de groei van ondernemersgeleide bedrijven

   Crijns, Hans; Ooghe, Hubert; Cosaert, Marc (1997)
  • Kunnen je medewerkers echt vrijuit spreken?

   Degeyter, Eva (HR Magazine, 2016)