• Meer betrokkenheid via autonomie

      Pfisterer, Matthias (HR Magazine, 2020)
      Organisaties moeten hun medewerkers betrekken bij de strategie en hen autonomie geven bij de uitvoering ervan. Dat leidt tot meer proactieve betrokkenheid, aldus het onderzoek van Matthias Pfisterer.