• Hoogopgeleide nieuwkomers op de arbeidsmarkt: Bevindingen uit het newcomer induction management acceleration programme

      Quataert, Sarah; Buyens, Dirk (Over.Werk, 2020)
      Vlaanderen wordt steeds meer etnisch en cultureel divers, maar toch zien we die diversiteit niet altijd weerspiegeld in onze bedrijvenmarkt. Nog steeds heerst een tewerkstellingskloof tussen nieuwkomers en autochtonen, en die is groter voor hoog- dan voor laagopgeleiden. Met het Newcomer Induction Management Acceleration Programme (NiMAP project), probeerden we deze tegenstrijdigheid op een integratieve manier onder de loep te nemen. Het project werd gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid.