• Het grote misverstand rond veranderingsmanagement

      Somers, Jan-Klaas (HR Magazine, 2018)
      Hoewel wetenschappers en consultants steeds beter snappen hoe bedrijfstransformaties werken, hebben deze nog altijd een uiterst lage slaagkans. Onderzoek toont consistent aan dat drie-vierde van de pogingen om veranderingen door te voeren, mislukt. Omdat een gebrekkige implementatie vaak de oorzaak is van dit falen, hebben organisaties zich gefocust op het verbeteren van de uitvoering van de bedrijfsveranderingen. Ze hebben het idee omarmd dat transformatie een proces is met kernfases die voorzichtig begeleid moeten worden. Een slechte uitvoering is echter maar de helft van het probleem.