Recent Submissions

 • Management accounting

  Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip (2021)
  Management accounting bespreekt het gebruik van kosten- en opbrengstinformatie in een beslissingscontext en geeft een helder antwoord op belangrijke vragen. Met welke instrumenten en welke informatie kan de manager beslissen over acties voor zijn organisatie? Hoe kunt u uw capaciteit optimaal benutten, producten afstoten of promoten, budgetten opmaken en een managementcontrolesysteem opzetten? Wat zijn de verschillende deelelementen van een managementcontrolesysteem? Hoe volgt u het budget op via variantieanalyse? De auteurs besteden aandacht aan concepten als activity based budgeting, beyond budgeting en benchmarking. Bovendien is het boek zeer geschikt voor zelfstudie: heldere samenvattingen aan het einde van elk deel; praktijkgerichte situatieschetsen; talrijke oefeningen.
 • Cost Accounting

  Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (2021)
  Cost accounting vormt een geheel met Management accounting en geeft de lezer inkijk in het brede domein van management accounting. In Cost accounting leert u hoe u: kosteninformatie verzamelt; die informatie zinvol toewijst aan mogelijke kostobjecten; de winstgevendheid van producten, diensten, klanten, markten en distributiekanalen evalueert. Het boek gaat dieper in op onder andere kostenbegrippen, kostprijscomponenten, break-evenanalyse, process costing, activity based costing, standaardkostencalculatie en variabele kostprijsberekening. Breid uw kennis op een praktische manier uit door: links met analytisch boekhouden (waar aangewezen); opgeloste oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; naar moeilijkheidsgraad gerangschikte oefeningenreeks per hoofdstuk.
 • Fundamentals of operational risk management - Understanding and implementing effective tools, policies and frameworks

  Ashby, Simon (2022)
  Threats to an organization's operations, such as fraud, IT disruption or poorly designed products, could result in serious losses. Understand the key components of effective operational risk management with this essential book for risk professionals and students. Fundamentals of Operational Risk Management outlines how to implement a sound operational risk management framework which is embedded in day-to-day business activities. It covers the main operational risk tools including categorisation, risk and control self-assessment and scenario analysis, and explores the importance of risk appetite and tolerance. With case studies of major operational risk events to illustrate each concept, this book demonstrates the value of ORM and how it fits with other types of risk management. There is also guidance on the regulatory treatment of operational risk and the importance of risk culture in any organization. Master the essentials and improve the practice of operational risk management with this comprehensive guide.
 • Test for ORCID

  obeidat, huthaifa; Hill, Tom
  This is a test item.
 • Nieuwe technologieën en het auditberoep - La profession d'audit et les nouvelles technologies

  Abadjadi, L.; de Bonhome, O.; Kordel, L.; Jans, M.; Laghmouch, M.; Trumpener, J.; Kroes, D.; Stouthuysen, Kristof (2021)
  Onderhavig boek behandelt de nieuwe technologieën en het auditberoep. Het eerste hoofdstuk betreft de cyberveiligheid en tracht de bedrijfsrevisor elementen aan te reiken om cyberbeveiliging te demystificeren en hem aan te moedigen cyberbeveiliging in een mondiale context te benaderen. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op artificiële intelligentie, waarbij het de ultieme doelstelling is om systemen te laten denken als mensen. Deze nieuwe technologie zal een belangrijke impact hebben op de toekomstige beroepsinhoud van een auditor. Het derde hoofdstuk behandelt process mining, een verzamelnaam voor alle datagedreven procesanalysetechnieken. Er wordt ingegaan hoe de verschillende process mining-analyses auditors kunnen ondersteunen. Blockchain-technologie en de impact ervan op de audit komt aan bod in het vierde hoofdstuk. Het gaat om een samenspel van bestaande methoden en technieken die toelaten op een unieke manier digitale activa te registreren, te beheren en te verhandelen, zonder tussenkomst van een vertrouwde tussenpersoon. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de cloud en het informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het boek eindigt met de vraag of een auditkantoor belang zou hebben bij de overstap naar de cloud. Le présent ouvrage traite de la profession d’audit et les nouvelles technologies. Le premier chapitre concerne la cybersécurité et tentera d’apporter au réviseur d’entreprises des éléments afin de démystifier la cybersécurité et de l’encourager à aborder la cybersécurité dans un contexte global. Dans le deuxième chapitre l’intelligence artificielle est abordée, dont le but ultime est de faire en sorte que les systèmes pensent comme les humains. Cette nouvelle technologie aura un impact important sur le futur de la profession d’auditeur. Le troisième chapitre traite de process mining, un nom général pour toutes les techniques d’analyse de processus axées sur les données. On aborde la manière dont les différentes analyses de process mining peuvent soutenir les auditeurs. Le quatrième chapitre traite de la technologie blockchain et son impact sur l’audit. Il s’agit d’une combinaison de méthodes et de techniques existantes qui permettent d’enregistrer, de gérer et d’échanger des actifs numériques de manière unique, sans l’intervention d’un intermédiaire de confiance. Le cinquième chapitre décrit le cloud et le système de management de la sécurité de l’information. L’ouvrage se termine avec la question de savoir si un cabinet d’audit aurait un intérêt à passer sur le cloud.
 • Structural sampling: A technique for exposing social structure

  Shah, Sonali; Gorbatai, Andreea (2015)
  Qualitative research has been heralded for contributing novel insights and theoretical perspectives to the management and organization literature (Eisenhardt, 1989; Pratt, 2009; Van Maanen, 1979, 1998; Whetten, 1989). The processes used by qualitative researchers to achieve these outcomes are often invisible to the reader, yet a set of principled, systematic approaches underlies the practices followed by qualitative researchers. In this chapter we illuminate a sampling technique that has been employed in recent works but has yet to be delineated as a methodology: structural sampling.
 • Brand religions: Shed a new light on today's marketing beliefs

  Pallini, K.; Schillewaert, Niels; Goedertier, Frank (2020)
  Since the early days of business, marketing gurus have preached their beliefs on how to build strong brands. These theories and models have been translated into numerous books to provide a clear framework for marketers on what to aim for and how to grow their brand. But in this abundance of models and theories, marketers might find themselves lost in translation.
 • Training for the energy transition: Community learning at Florence School of Regulation

  Meeus, Leonardo; Glachant, Jean-Michel (2020)
  This chapter presents the value-add and next steps for European network codes and guidelines.
 • The future of EU electricity network codes

  Meeus, Leonardo; Nouicer, Athir; Reif, Valerie; Schittekatte, Tim (2020)
  This comprehensive book on the European energy transition has been written by more than 40 European leading energy- and climate experts. It reflects on the latest policy developments, as such as the Clean Energy for All Europeans Package, the Green Deal and the Climate Law.
 • Digital lean operations: Smart automation and artificial intelligence in financial services

  Boute, Robert; Gijsbrechts, Joren; Van Mieghem, Jan A. (2020)
  The financial services industry covers banks, insurance companies and investment managers, as well as transaction or message processing companies. To streamline billions of daily transactions, lean principles and operational excellence programs have found theirway to financial service firms. Today, the resulting cost and risk reductions are further enhanced by embracing newdigital technologies—such as those falling under the umbrella of Industry 4.0. These digital technologies stimulate a new wave of operational efficiency improvements by making processes more automated, autonomous, and smart. Inspired by Boute and Van Mieghem (2021), we provide a framework to evaluate the transition towards digital, autonomous and smart operations in financial services. We report our findings from the digital operations journey of Euroclear, a service provider of settlements for securities transactions, on their quest for increased automation and autonomy. We also shed light on the potential of artificial intelligence in financial services. Data-driven solutions may support financial service firms from purely descriptive models and methods with strong predictive power, towards prescriptive decision-making algorithms.
 • CSR strategies for (re)gaining legitimacy

  Weber, Florian; Fehre, Kerstin (2020)
  In times when numerous scandals have challenged companies’ social legitimacy, CSR might serve as a legitimacy booster. But which is the most effective CSR strategy for improving legitimacy? This study examines how corporate social responsibility activity (CSRA) and corporate social responsibility communication (CSRC) impact legitimacy. The empirical results indicate that neither CSRA nor CSRC has a standalone effect; nonetheless, CSR is important for legitimacy: A CSR strategy that combines high levels of CSRA with low levels of CSRC emerges as the most effective for (re)gaining legitimacy, while an opposite strategy that combines low levels of CSRA with high levels of CSRC emerges as the worst.
 • De verblinde samenleving - Hebben we echt een catastrofe nodig om vooruitgang te boeken?

  Buelens, Marc (2020)
  Hoe we als maatschappij fundamentele vooruitgang kunnen boeken? Hoe leert een samenleving? En vooral: waarom leren we zo vaak ook de verkeerde dingen? Het zijn vragen die verrassend weinig worden gesteld. Het lijkt wel alsof we altijd eerst een catastrofe nodig hebben voordat we vooruitgang kunnen boeken. In dit boek brengt organisatie-expert Marc Buelens een messcherpe analyse van hoe samenlevingen zichzelf al te vaak in de voet schieten. Hij legt uit hoe de drie trekpaarden van onze maatschappij - wetenschap, economie en politiek - altijd maar lijken door te draven... en hoe ze onze 'luwe' systemen, zoals cultuur, zingeving en solidariteit, op die manier compleet dreigen te vertrappelen. In plaats van de politieke besluitvorming te stroomlijnen, gezondheidscrisissen te managen of de immense uitdagingen inzake ongelijkheid, klimaat en milieu aan te pakken, blijven we in rondjes draaien. Wat kunnen we dan leren opdat het coronadebacle geen generale repetitie voor de klimaatcrisis wordt? Kunnen we onszelf uit het moeras trekken of blijven we blind voor onze catastrofale leerprocessen?
 • The evolution of electricity markets in Europe

  Meeus, Leonardo (2020)
  Bridging theory and practice, this book offers insights into how Europe has experienced the evolution of modern electricity markets from the end of the 1990s to the present day. It explores defining moments in the process, including the four waves of European legislative packages, landmark court cases, and the impact of climate strikes and marches. Leonardo Meeus explains the sequence of electricity markets in Europe from wholesale to balancing markets, forward transmission markets, capacity mechanisms, redispatching and flexibility markets. Chapters explore current issues including the new paradigm that places the citizen at the centre of the energy transition. Concluding that most of the market integration process in Europe so far has required horizontal coordination between transmission system operators in different countries, the book looks ahead to the importance of vertical coordination between the transmission and distribution. An invaluable book for energy policymakers and practitioners working in Europe, the solutions offered for contemporary issues will also be helpful for those working in international or multi-region electricity markets more widely. Academics involved in the world of electricity regulation will also find this an invigorating read.
 • Making your way - The (wobbly) road to success and happiness in life and work

  Debruyne, Marion; De Stobbeleir, Katleen (2020)
  Dreaming big propels you forward. But it is often a bumpy road. In this book, two remarkable women unravel 15 persistent myths about the path to success and finding happiness in life and work, both from their own experiences and from their daily interactions with professionals. They want to encourage people to set themselves free from such myths and to pursue their dreams with confidence and optimism. In this inspiring book they share their personal stories, stimulating testimonies, and relevant scientific knowledge. Is the perfect job out there? How do you define success? Is it only about climbing the ladder? Does everything have to be planned out, preferably before your thirties? And what about so-called work-life balance? Discover their answers to all of these questions, and so much more. A book about dreaming big, lifelong learning, and daring to jump.
 • Conflict wisdom in a turbulent environment

  Jordaan, Barney (2020)
  This chapter explores the concept of conflict wisdom as an aspect of self-leadership and a critical competency for organisational agility. Agility (or adaptiveness) is required for organisations to succeed in an uncertain and volatile social, economic and political environment. Developing employees’ conflict wisdom will not only benefit organisations and their employees directly, but can also contribute to the promotion of peaceful resolution of conflicts more generally. However, handling conflict effectively and sustainably needs more than just skills training. More than anything else, it requires the development of a different conflict frame or mindset because, as the saying goes, if we change the way we look at things, the things we look at also change. Some suggestions are proposed for how individuals can develop such a new frame and the role of business in this regard.
 • Direct, mold-less production systems

  Poprawe, Reinhart; Bleck, Wolfgang; Piller, Frank T.; Schuh, Günther; Barg, Sebastian; Bohl, Arne; Bremen, Sebastian; Bültmann, Jan; Hinke, Christian; Jiang, Ruth; Kleer, Robin; Merkt, Simon; Prahl, Ulrich; Riesener, Michael; Schrage, Johannes; Weller, Christian; Ziegler, Stephan (2017)
  This contributed volume contains the research results of the Cluster of Excellence “Integrative Production Technology for High-Wage Countries”, funded by the German Research Society (DFG). The approach to the topic is genuinely interdisciplinary, covering insights from fields such as engineering, material sciences, economics and social sciences. The book contains coherent deterministic models for integrative product creation chains as well as harmonized cybernetic models of production systems. The content is structured into five sections: Integrative Production Technology, Individualized Production, Virtual Production Systems, Integrated Technologies, Self-Optimizing Production Systems and Collaboration Productivity.The target audience primarily comprises research experts and practitioners in the field of production engineering, but the book may also be beneficial for graduate students.
 • Making your way - De (hobbelige) weg naar succes en geluk in leven en werk

  Debruyne, Marion; De Stobbeleir, Katleen (2020)
  15 hardnekkige mythes ontkracht, over de weg naar succes en geluk in leven en werk Wat betekent succes? Is dat enkel hogerop komen? Bestaat de perfecte baan? Moet je alles vooraf uitgekiend hebben, en liefst voor je dertigste? En hoe zit het met die work-life balance? In dit boek zetten de auteurs op een rij wat zij hadden willen weten voor ze hun carrière startten. Ze ontkrachten of nuanceren 15 hardnekkige mythes, en delen waardevolle tips aan de hand van eigen ervaringen, prikkelende getuigenissen en academisch onderzoek. Over die grote droom, over levenslang leren en over 'durven springen'.
 • When digital becomes human. Klantenrelaties in transformatie

  Van Belleghem, Steven (2014)
  Marketingbook of the Year! Bedrijven die het verschil weten te maken met een human touch' veroveren het hart van hun klant De klantenrelatie van de toekomst is digitaal en menselijk. In dit boek wil ik het belang van beide factoren beklemtonen. Iedereen praat immers over het digitale, waardoor het strategische van het menselijke contact vaak wordt onderschat. Ik hoop dat bedrijven na het lezen van dit verhaal zullen nadenken over elk onderdeel van de klantenrelatie om zich meer in de richting van When Digital Becomes Human te bewegen. De ideale klantenrelatie kan echter nooit bereikt worden. Deze evolueert elke dag. Dit boek is geschreven om bedrijfsleiders te helpen bij het opmaken van hun langetermijnstrategie. Ik heb het eveneens geschreven voor iedereen met een persoonlijke interesse in de toekomst van klantenrelaties. Stel jezelf bij het lezen de vraag: wat betekent dit voor mij als persoon'
 • The spirit of the valley. Extreme inspiratie uit het nieuwe wilde Westen

  Hinssen, Peter; Van Belleghem, Steven; Demey, Harry (2015)
  Roadtrip van drie gerenommeerde experten-ondernemers door het belangrijkste innovatiecentrum van de wereld Waarom is de Valley net zo anders? Hoe is het gebied zo belangrijk kunnen worden? Wat voor vernieuwingen houdt het nog in petto? Maar vooral: wat kunnen jonge ondernemers leren van de Valley? Like kids in a candy store. Zo voelden Peter Hinssen, Steven Van Belleghem en Harry Demey zich wanneer ze samen met zeventien andere succesvolle CEO's een week lang door de mythische en ongrijpbare Silicon Valley rondtoerden. Dit boek probeert die Valleycultuur te vatten. Vanuit interviews met de nieuwe generatie van wonderboys en -girls, maar ook via bedrijfsbezoeken bij Google, Tesla, Apple of SpaceX, gaan de CEO's op zoek naar wat de radicale vernieuwers uit Silicon Valley de wereld en onze ondernemers te bieden hebben. The Spirit of the Valley biedt een venster op een unieke cultuur. Eén die de wereld wil veranderen, de toekomst wil smeden en het leven wil hertekenen - maar die je bovenal wil uitnodigen om hetzelfde te proberen.
 • De conversation company. Gebruik de feedback van je klanten nu ook écht

  Van Belleghem, Steven (2012)
  Doe iets met de feedback van uw klanten en geef uw bedrijf een boost Enkele jaren geleden bestond Twitter niet, had Facebook slechts een paar miljoen gebruikers en was er nog geen sprake van mobiel internet. De wereld is de voorbije jaren structureel veranderd. Dat zal niemand nog betwisten. Veel bedrijven hebben ondertussen hun eerste stappen in de wereld van de sociale media gezet. Toch slagen ze er nog niet in om hun conversatiepotentieel volledig te benutten. Conversation Manager Steven Van Belleghem reikt een handleiding aan om uw bedrijf om te vormen tot een Conversation Company waar klanten en medewerkers uw potentiële woordvoerders zijn. Aan de basis ligt een open, authentieke en positieve bedrijfscultuur. Bovendien moet een Conversation Company slim inzetten op sociale media en de vier C's - customer experience, conversatie, content en collaboratie - goed managen om het conversatiepotentieel te optimaliseren. Na het succes van De Conversation Manager brengt Steven Van Belleghem een verhaal over bedrijfscultuur, het herverbinden van medewerkers met klanten en hoe sociale media daarbij kunnen helpen. In De Conversation Company ontdekt u hoe u de klant in de boardroom brengt en zijn feedback ook echt kunt gebruiken. De Conversation Company van Steven Van Belleghem haalde zilver bij de verkiezing van het Beste Marketingboek van 2013.

View more