• Analytisch boekhouden en kostencalculatie

   Bruggeman, Werner; De Lembre, Erik; Everaert, Patricia; Georges, W.; Paemeleire, Roland; Van Geyt, E. (Wolters Kluwer Belgium, 1996)
  • Analytisch boekhouden en kostencalculatie

   Bruggeman, Werner; De Lembre, Erik; Everaert, Patricia (Plantyn, 2003)
  • Kostprijscalculatie en Management Accounting

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia (Garant-Uitgevers, 2001)
   Dit boek geeft een inzicht in de techniek van de kosten- en kostprijscalculatie en de toepassingen ervan bij winstbepaling en bij het nemen van beslissingen. Het boek omvat drie grote delen. Het eerste deel behandelt kort de basisbegrippen en de techniek van kostencalculatie. Het definieert begrippen als: variabele en vaste kosten, directe en indirecte kosten, differentiële kosten, opportuniteitskosten, contributiemarge, standaard kostprijs, werkelijke kostprijs. Ook de bepaling van de kostensoorten, de waardering ervan en de verdeelproblematiek van de indirecte kosten komen hier aan bod. Het tweede deel schenkt vooral aandacht aan de historische kostprijscalculatie en winstbepaling. Het gaat over onderwerpen als: kostprijscalculatie en winstbepaling bij massaproductie en bij productie op order, full costing versus direct costing, kostprijsberekening van bijproducten, uitval en afval. Het derde deel tenslotte biedt een antwoord op de vraag hoe kosten- en opbrengsteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen moet worden gebruikt. Hier worden concrete beslissingsproblemen behandeld: Welke omzet is nodig om break-even te zijn? Mag een order met een lagere verkoopprijs dan de integrale kostprijs worden aanvaard? Moeten we onderdeel X nog zelf maken of doen we beter een beroep op derden? Hoe de verkoopprijs bepalen? Welke productmix levert de grootste winst op, op korte en op lange termijn? Volgens welke criteria is een investeringsproject te aanvaarden? Elk aspect wordt toegelicht aan de hand van een zelfde, telkens aan de aard van het probleem aangepast voorbeeld. Dit boek is bestemd voor zowel managers-in-de-praktijk als voor studenten.
  • Kostprijscalculatie in management

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia (Garant-Uitgevers, 1993)
  • Kostprijscalculatie: Oefeningen

   Everaert, Patricia; Matthys, Michael; Bruggeman, Werner (Garant-Uitgevers, 1998)
  • Management accounting in de nieuwe productie-omgeving

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia; Slagmulder, Regine; Waeytens, Dominique (Maklu Uitgevers, 1998)
   Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste recente trends in management accounting. Het geeft een grondig inzicht hoe nieuwe visies omtrent strategisch management en veranderingen in de productie-systemen nieuwe eisen stellen aan de management accounting en de kostprijscalculatiesystemen. In het bijzonder beschrijft het boek de basisprincipes van activity-based costing, just-in-time accounting, througput accounting, prestatiemeting en geeft een overzicht van de nieuwe raamwerken met betrekking tot beoordeling van investeringsprojecten in geavanceerde productietechnologieën. Met dit boek richten we ons tot de controllers en interne accountants van productie-ondernemingen en tot de leidinggevenden uit productie- en logistieke afdelingen. Het doel van het boek is in de eerste plaats, een waaier van interface-problemen tussen management accounting en de productiefunctie te analyseren. Nu aangevuld met een bijdrage over target costing.
  • Management accounting in de nieuwe produktie-omgeving

   Bruggeman, Werner; Waeytens, Dominique; Slagmulder, Regine; Everaert, Patricia (Maklu Uitgevers, 1993)
  • Management accounting in de nieuwe produktie-omgeving

   Bruggeman, Werner; Slagmulder, Regine; Waeytens, Dominique; Everaert, Patricia (Maklu Uitgevers, 1992)
  • Management accounting: Collegenota's

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia (Academia Press, 1995)
  • Oplossingen bij analytisch boekhouden en kostencalculatie

   Everaert, Patricia; Bruggeman, Werner (Wolters Kluwer Belgium, 1996)
  • Oplossingen bij analytisch boekhouden en kostencalculatie

   Everaert, Patricia; Bruggeman, Werner (Wolters Kluwer Belgium, 1996)
  • Target costing: De kostenslag via de confrontatiestrategie

   Everaert, Patricia; Bruggeman, Werner (Roularta Media Group, 1996)
  • Understanding the CSR landscape in Belgium

   Louche, Céline; Van Liedekerke, Luc; Everaert, Patricia; Leroy, D.; Rossy, A.; D'Huart, M. (2008)