• Change, learning and performance: three of a kind?

   Van den Broeck, Herman; Mestdagh, Steven (Sage Publications, 2004)
  • Organisaties op scherp

   Van den Broeck, Herman; Mestdagh, Steven (Uitgeverij Lannoo, 2002)
   In tijden van verandering biedt dit boek een onmisbaar vangnet voor elke manager. Het schetst op speelse maar diepgaande wijze het strijdtoneel waarop organisaties zich momenteel bevinden. 'Organisaties op scherp' reikt onmisbare stutten aan: het geeft aan hoe men opbouwend tegen verandering kan aankijken en waar zich de mogelijkheden bevinden om verandering om te toveren tot een boeiend en uitdagend gebeuren.$ Door te veranderen zoeken organisaties een plaats tussen chaos en orde. De auteurs tonen aan hoe deze twee eeuwige vijanden met elkaar verzoend kunnen worden. Ze geven aan hoe organisaties zich overeind kunnen houden in een omgeving waarin verandering dagelijkse kost is. Daartoe reiken ze onmisbare ingrediënten aan voor een geslaagd veranderingsproces.
  • Power, politics and conflict

   Mestdagh, Steven; Van Poucke, Dirk; Cools, Eva (McGraw Hill, 2005)
  • Praktijkboek ondernemend veranderen

   Van den Broeck, Herman; Sanders, Jo; Mestdagh, Steven; Vandenbroucke, Anne-Maria (Uitgeverij Lannoo, 2004)