• Business Angels. Rare vogels of ware engelen? Een praktische benadering van het informeel risicokapitaal

      Aernoudt, Rudy; Goossens, Hilde (Roularta Media Group, 2002)
      De auteurs willen met dit boek het concept "business angels" verduidelijken en op een praktische manier uiteenzetten hoe dergelijke financiering in de praktijk verloopt en welke bedrijven en bedrijfsleiders daarvoor in aanmerking komen. Voor- en nadelen van business angel financiering worden besproken en vergeleken met andere financieringsvormen, daarbij is het boek doorspekt met concrete voorbeelden.$ Niet alleen bedrijfsleiders of startende ondernemers maar ook investeerders en potentiële investeerders die open staan voor nieuwe vormen van financiering zullen baat hebben bij dit praktische boek. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat eerder conventionele financiers, zoals de banken of de formele risicokapitalisten, zich voor het "business angel" fenomeen interesseren. Immers, "business angels" zijn niet alleen een andere financieringsvorm, maar vaak openen zij voor de ondernemer de deur naar die meer conventionele kanalen.