• De stille kracht van de onderneming. Competentiedenken in strategisch management

   Vermeylen, Simonne; Heene, Aimé (Uitgeverij Lannoo, 1999)
   Waarin schuilt de kracht van een onderneming? Waar ligt de bron van blijvend succes? We kennen allemaal verhalen over succes en over jammerlijke mislukkingen. Bij nader toezien blijkt dat de overlevers hun succes niet te danken hebben aan het aanboren van nieuwe niches of aan de intrede van de een of andere mirakelmanager, maar wel aan hun inzicht in 'de stille kracht van hun onderneming' : de wortels van hun competitiviteit.$ Dé bron van concurrentievoordeel is het vermogen om sneller en tegen lagere kosten competenties op te bouwen en te benutten. Dit boek wil in de eerste plaats het ontstaan en de evolutie van het competentiedenken bloot leggen. Wie actief met strategie bezig is, moet begrijpen hoe en waarom 'nieuwe' technieken en modellen bestaansrecht verwerven. Met dat inzicht gewapend zal de manager genuanceerder oordelen over de praktische bruikbaarheid en de relevantie van deze nieuwe concepten. Immers, het slaafs volgen van 'modetrends in management' leidt meestal tot teleurstellingen.$ Dit boek bevat geen recepten en geen methodologie. Het richt zich in de eerste plaats tot managers en consultants die hun inzicht in de nieuwe trends in strategisch management wensen te verfijnen. Ook de MBA-student en de student toegepaste economische wetenschappen zal in dit werk een schat aan informatie vinden die een actueel en zeer belangrijk onderwerp in strategisch denken in een breder perspectief plaatst.
  • Defining a service strategy

   Heene, Aimé; Van Looy, Bart; Van Dierdonck, Roland (Pitman Publishing, 1997)
  • Management instrumenten voor de sociale economie

   De Smet, S.; Van Laere, Kristien; Standaert, M.; Heene, Aimé; Deschoolmeester, Dirk (Academia Press, 2004)