• Cost accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (Uitgeverij De Boeck, 2010)
  • Cost Accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (Uitgeverij De Boeck, 2014)
  • Cost accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (Uitgeverij De Boeck, 2008)
  • Cost accounting: handleiding

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (Uitgeverij De Boeck, 2010)
  • De Balanced Scorecard in de praktijk. Een leidraad voor strategische prestatiemeting

   Bruggeman, Werner; Jorissen, Ann (Maklu Uitgevers, 1999)
   In die boek analyseren de auteurs hoe met behulp van het BSC-concept de missie, de doelstellingen en de strategie van de onderneming vertaald kunnen worden in prestatiemaatstaven. Ze reiken ideeën en ervaringen aan om in de praktijk een betere invulling aan de BSC te kunnen geven. Er wordt vooral aandacht geschonken aan nieuwe vormen van prestatiemeting op financieel vlak en op het vlak van integrale bedrijfsprocessen. Verder komt het meten van klanten- en personeelstevredenheid en het lerend en innovatief vermogen van de onderneming expliciet aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het meten van de milieuprestaties van een onderneming. Het boek is ook doorweven met voorbeelden van indicatoren en implementaties van de BSC in diverse organisaties (industrie, dienstensector en non-profit).
  • Management Accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip (Uitgeverij De Boeck, 2014)
  • Management Accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip (2011)
  • Management accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip (Groep De Boeck, 2006)