• Art and wisdom in choosing change strategies

   Buelens, Marc; Devos, Geert (John Wiley & Sons Ltd, 2004)
  • Beter zorgen voor jezelf

   Buelens, Marc; Vermeiren, Ann (+) (Uitgeverij Lannoo, 2002)
   Heldere uiteenzetting van de gouden stelregels om beter voor jezelf te zorgen: ken jezelf, waardeer jezelf, kies en bemin je keuze, verander je kijk op de wereld en verwen jezelf. Met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk. Volledig herwerkte editie, up-to-date en aangevuld.
  • Committed change

   Van den Broeck, Herman; Devos, Geert; Bouckenooghe, Dave (2010)
  • Geëngageerd veranderen

   Van den Broeck, Herman; Devos, Geert; Bouckenooghe, Dave (2010)
   The introduction of the Basel II Capital Accord has encouraged financial institutions to build internal rating systems assessing the credit risk of their various credit portfolios. One of the key outputs of an internal rating system is the probability of default (PD), which reflects the likelihood that a counterparty will default on his/her financial obligation. Since the PD modelling problem basically boils down to a discrimination problem (defaulter or not), one may rely on the myriad of classification techniques that have been suggested in the literature. However, since the credit risk models will be subject to supervisory review and evaluation, they must be easy to understand and transparent. Hence, techniques such as neural networks or support vector machines are less suitable due to their black box nature. Building upon previous research, we will use AntMiner+ to build internal rating systems for credit risk. AntMiner+ allows to infer a propositional rule set from a given data set, hereby using the principles from Ant Colony Optimization. Experiments will be conducted using various types of credit data sets (retail, small- and medium-sized enterprises and banks). It will be shown that the extracted rule sets are both powerful in terms of discriminatory power and comprehensibility. Furthermore, a framework will be presented describing how AntMiner+ fits into a global Basel II credit risk management system.
  • Grandmaster in Change

   Van den Broeck, Herman; Bouckenooghe, Dave (LannooCampus, 2011)
  • Grootmeester in veranderen

   Van den Broeck, Herman; Bouckenooghe, Dave (Uitgeverij Lannoo, 2010)
  • Management shock. Over een economie in verwarring en wat managers daar aan kunnen doen

   Buelens, Marc (Uitgeverij Lannoo, 2002)
   Over een economie in verwarring en wat managers daar aan kunnen doen En over de antwoorden op deze vraag: terug naar de basics van management, vrije markt en zakendoen Krachtig en beklijvend essay voor iedereen die met economie, management of ondernemen bezig is Over de oorzaken waarom de economie het voorbije jaar uit de bocht ging en het vertrouwen in management, bedrijfsleven, de vrije markt in vraag werd gesteld
  • Managementprofeten

   Buelens, Marc (Uitgeverij Nieuwezijds, 2000)
   In de twintigste eeuw zijn verschillende managementstromingen ontstaan. Elk ervan reflecteerde de tijd waarin zij ontstonden, de stand der techniek, de maatschappelijke ontwikkelingen en de graad van internationalisering van het bedrijfsleven. Sommige zijn wat verpieterd, andere zijn in de nieuwe eeuw onverminderd van kracht.$ Buelens wijst de weg in de veelheid aan managementstromingen. Hij onderscheidt zes fundamentele krachten of invalshoeken: rationeel, sensitief, sturend, zelfregulerend, resultaatzoekend en stabiliserend, en bespreekt de ideeën van de belangrijkste vertegenwoordigers. Aan bod komen managementcoryfeeën als Frederick Taylor, Charles Handy, Abraham Maslow, Henry Mintzberg, Geert Hofstede, Peter Drucker, Joseph Juran, Herbert Simon, C.K. Prahalad, Michael Hammer en Tom Peters, om maar enkelen te noemen.$ Managementprofeten onderscheidt zich van vergelijkbare boeken omdat het met grote kennis van zaken maar prettig afstandelijk is geschreven: Marc Buelens laat zich niet snel meeslepen door de populariteit van sommige `goeroes' of stromingen en geeft duidelijk de kwaliteiten en tekortkomingen van elke school aan. Van elke managementdenker biedt hij een korte biografie, een samenvatting van diens ideeën, een overzicht van diens werken, een bespreking van de relevantie voor het huidige managementdenken en de concrete lessen die de moderne manager eruit kan trekken.
  • Organisaties op scherp

   Van den Broeck, Herman; Mestdagh, Steven (Uitgeverij Lannoo, 2002)
   In tijden van verandering biedt dit boek een onmisbaar vangnet voor elke manager. Het schetst op speelse maar diepgaande wijze het strijdtoneel waarop organisaties zich momenteel bevinden. 'Organisaties op scherp' reikt onmisbare stutten aan: het geeft aan hoe men opbouwend tegen verandering kan aankijken en waar zich de mogelijkheden bevinden om verandering om te toveren tot een boeiend en uitdagend gebeuren.$ Door te veranderen zoeken organisaties een plaats tussen chaos en orde. De auteurs tonen aan hoe deze twee eeuwige vijanden met elkaar verzoend kunnen worden. Ze geven aan hoe organisaties zich overeind kunnen houden in een omgeving waarin verandering dagelijkse kost is. Daartoe reiken ze onmisbare ingrediënten aan voor een geslaagd veranderingsproces.
  • Organisational Behaviour: third edition

   Buelens, Marc; Van den Broeck, Herman; Vanderheyden, Karlien; Kinicki, A.; Kreitner, R. (McGraw Hill, 2005)
  • Praktijkboek ondernemend veranderen

   Van den Broeck, Herman; Sanders, Jo; Mestdagh, Steven; Vandenbroucke, Anne-Maria (Uitgeverij Lannoo, 2004)
  • Six Batteries of Change - Energize your company

   De Prins, Peter; Letens, Geert; Verweire, Kurt (LannooCampus, 2017)
   Managing change becomes an increasingly critical capability in today's turbulent and disruptive work environment. Nevertheless, research indicates that failure rates of change initiatives remain high.In Six Batteries of Change, the authors propose a new model that helps managers to deal with this challenging topic in a more effective way. The model tracks the extent to which your organization has the energy to succesfully implement change. The book identifies six 'batteries of change' that organisations and managers need to charge for change to become effective, and offers insights into how to keep each of these batteries buzzing. The role of a change manager is to ensure that all six batteries are charged, in order to generate the amount of energy necessary in succesfully completing change. If the batteries of change remain empty, the succes rate of the change will be limited.Six Batteries of Change shows managers how to develop transformation competency by creating a more energised organisation, capable of dealing with faster and more complex change. It does this by setting up new frameworks, and referring to numerous cases to illustrate the effectiveness of each approach.
  • Six batteries of change: Laad je bedrijf op voor verandering

   De Prins, Peter; Letens, Geert; Verweire, Kurt (LannooCampus, 2017)
   In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor meer effectieve verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de auteurs zes punten in organisaties die extra energie verdienen. Het toont je hoe de verschillende 'batterijen' op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken. Een grondig onderbouwd model, toegankelijk uitgelegd en rijk geïllustreerd met talrijke cases, zet elke organisatie op weg naar duurzame verandering.
  • To change or not to change? The surprising reality of change in organizations

   Wetzel, Ralf; Regber, Holger (LannooCampus, 2013)
   The one thing that most attracts people to reading is a good story. Realising this gave Ralf Wetzel and Holger Regber the idea of writing a storybook - a very short novel - about organisational change, its myths and realities. The book follows five characters searching for, and finding, their way through the everyday mess of organisation and the sometimes more messy reality of change management.
  • Veranderen vereist consistentie, evenwicht en fairness

   Buelens, Marc; Devos, Geert (Uitgeverij Nieuwezijds, 2003)
  • Verandering: vriend of vijand?

   Van den Broeck, Herman (2009)
   This study examined creative negotiators to determine if they are able to achieve more successful outcomes in a negotiation context with integrative potential. Creativity scores were obtained from 70 participants, who performed a 2-party, multi-issue negotiation in 35 dyads. This negotiation led to economic and relational negotiation outcomes. The use of creative skills by negotiators was hypothesized to positively affect both classes of negotiation outcomes. Results indicated no significant effect of negotiators' creativity on economic negotiation outcomes. A negative effect of negotiators' creativity on relational negotiation outcome for the buyer was observed. For the relational negotiation outcome of the seller, the same negative tendency was observed, though no significant effect of negotiators' creativity. These findings extend the understanding of the relationship between negotiators' creativity and negotiation outcomes, which is highly underemphasized in current research. Further research should identify which aspects of creativity are crucial to negotiators and determine how they can be adequately measured. The issue of interaction between negotiators' creativity and situational variables should also be addressed, as it likely determines the effect of creativity on negotiation outcomes.