• N.V. Sucrefin, Gevallenstudie

   Ooghe, Hubert; Donck, Frank (1990)
  • Nabeschouwingen

   Debackere, Koenraad; Oosterlinck, André (2002)
  • Negotiation Ethics

   Jordaan, Barney (2014)
  • Networks shaping open innovation

   Vanhaverbeke, Wim (2006)
  • New perspectives on mobile service development

   Edelmann, Jan; Koivuniemi, Jouni; Hacklin, Fredrik; Stevens, Richard (2006)
   The future development of mobile applications and services has to take into account the user needs more carefully than before. The investments in mobile telephony, which are made from the point of view of technology, disregard the fact that users are not interested in technologies; they are interested in possibilities to fulfil their needs. The main problem for the ICT industry in mobility concerns its business that is mainly based on the technology-oriented view, inadequate understanding of users’ needs, and the uninteroperable and isolated application and service perspective. The main aim of this article is to explain the existing problems in the development of mobile applications and services explicitly, and illustrate them by examples on a route to our vision of taking better into account the user needs based on their roles and tasks. We conjecture that a comprehensive view of user role specific needs would beget a new arena in mobile business — the Integrated Mobile Applications and Services industry. The other aspect is that the user needs are only one part of the triple play of business, users, and technology. Intense co-operation between the players in the industry is required to jointly create standards and platforms that enable Integrated Mobile Applications and Services. Technological development requires platforms which enable the bundling of services and applications as easily as Lego bricks can be attached on different platforms.
  • Nieuwe technologieën en het auditberoep - La profession d'audit et les nouvelles technologies

   Abadjadi, L.; de Bonhome, O.; Kordel, L.; Jans, M.; Laghmouch, M.; Trumpener, J.; Kroes, D.; Stouthuysen, Kristof (2021)
   Onderhavig boek behandelt de nieuwe technologieën en het auditberoep. Het eerste hoofdstuk betreft de cyberveiligheid en tracht de bedrijfsrevisor elementen aan te reiken om cyberbeveiliging te demystificeren en hem aan te moedigen cyberbeveiliging in een mondiale context te benaderen. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op artificiële intelligentie, waarbij het de ultieme doelstelling is om systemen te laten denken als mensen. Deze nieuwe technologie zal een belangrijke impact hebben op de toekomstige beroepsinhoud van een auditor. Het derde hoofdstuk behandelt process mining, een verzamelnaam voor alle datagedreven procesanalysetechnieken. Er wordt ingegaan hoe de verschillende process mining-analyses auditors kunnen ondersteunen. Blockchain-technologie en de impact ervan op de audit komt aan bod in het vierde hoofdstuk. Het gaat om een samenspel van bestaande methoden en technieken die toelaten op een unieke manier digitale activa te registreren, te beheren en te verhandelen, zonder tussenkomst van een vertrouwde tussenpersoon. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de cloud en het informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het boek eindigt met de vraag of een auditkantoor belang zou hebben bij de overstap naar de cloud. Le présent ouvrage traite de la profession d’audit et les nouvelles technologies. Le premier chapitre concerne la cybersécurité et tentera d’apporter au réviseur d’entreprises des éléments afin de démystifier la cybersécurité et de l’encourager à aborder la cybersécurité dans un contexte global. Dans le deuxième chapitre l’intelligence artificielle est abordée, dont le but ultime est de faire en sorte que les systèmes pensent comme les humains. Cette nouvelle technologie aura un impact important sur le futur de la profession d’auditeur. Le troisième chapitre traite de process mining, un nom général pour toutes les techniques d’analyse de processus axées sur les données. On aborde la manière dont les différentes analyses de process mining peuvent soutenir les auditeurs. Le quatrième chapitre traite de la technologie blockchain et son impact sur l’audit. Il s’agit d’une combinaison de méthodes et de techniques existantes qui permettent d’enregistrer, de gérer et d’échanger des actifs numériques de manière unique, sans l’intervention d’un intermédiaire de confiance. Le cinquième chapitre décrit le cloud et le système de management de la sécurité de l’information. L’ouvrage se termine avec la question de savoir si un cabinet d’audit aurait un intérêt à passer sur le cloud.
  • Nieuwe vormen van ondernemen

   Crijns, Hans; Manigart, Sophie (2001)
  • Not all the money is the same

   Manigart, Sophie (2001)
  • Nuclear Iran

   Wehrey, Frederick; Lal, Rollie; Molander, Roger (2006)
  • Occupational stress

   Buelens, Marc; Debussche, Fannie (2005)
  • Off-line URL-advertising pays off

   Geuens, Maggie; Ghesquiere, H.; Goessaert, Geert (2002)
  • The offer you can't refuse - Wat als klanten meer willen dan een uitstekende service?

   Van Belleghem, Steven (2020)
   Maatschappelijke dimensie van klantenrelaties concreet gemaakt Wat als klanten meer verwachten dan alleen een goed product, uitstekende service en perfect werkende digitale interfaces? En wat als nieuwe technologieën zoals 5G, artificiële intelligentie, quantum computing en robotica mogelijkheden bieden die verder gaan dan alleen gebruiksgemak creëren? Digitaal gebruiksgemak is het nieuwe minimum. Het is een commodity. De klant vindt het ondertussen de meest normale zaak van de wereld om met één druk op de knop toegang te hebben tot een reeks diensten en producten. De komende jaren zullen bedrijven een actieve rol moeten spelen in de 'life journey' van klanten: dromen mee helpen uitkomen en problemen in het dagelijks leven wegnemen. Daarnaast kijken klanten meer naar bedrijven dan naar overheden om maatschappelijke problemen zoals klimaat, gezondheidszorg en mobiliteit aan te pakken. Als je bedrijf erin slaagt een goed werkende digitale dienstverlening aan te bieden, een levenspartner van klanten te worden en mee een oplossing te zijn voor maatschappelijke uitdagingen, dan bouw je 'an offer you can't refuse'.
  • The offer you can't refuse - What if customers ask for more than an excellent service?

   Van Belleghem, Steven (2020)
   What if customers expect more than just a good product, excellent service and perfectly performing digital interfaces? And what if new technologies like 5G, artificial intelligence, quantum computing and robotics offer possibilities that go beyond mere ease of use? Digital ease of use is the new minimum. It has become a commodity. The customer now regards it as the most normal thing in the world to have access to limitless products and services with just a single click of a mouse. In the years ahead, companies will need to play an active role in the 'life journey' of customers: helping to make their dreams come true and removing problems from their daily lives. In addition, customers are looking increasingly to companies instead of governments to tackle societal challenges like climate change, health care and mobility. If your company succeeds in providing outstanding digital service, becomes a partner in the life of your customers and provides solutions for major societal issues, you will develop 'an offer you can't refuse'.