• Beyond financial performance

   Roome (+), Nigel; Louche, Céline (2012)
  • Business Angels. Rare vogels of ware engelen? Een praktische benadering van het informeel risicokapitaal

   Aernoudt, Rudy; Goossens, Hilde (2002)
   De auteurs willen met dit boek het concept "business angels" verduidelijken en op een praktische manier uiteenzetten hoe dergelijke financiering in de praktijk verloopt en welke bedrijven en bedrijfsleiders daarvoor in aanmerking komen. Voor- en nadelen van business angel financiering worden besproken en vergeleken met andere financieringsvormen, daarbij is het boek doorspekt met concrete voorbeelden.$ Niet alleen bedrijfsleiders of startende ondernemers maar ook investeerders en potentiële investeerders die open staan voor nieuwe vormen van financiering zullen baat hebben bij dit praktische boek. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat eerder conventionele financiers, zoals de banken of de formele risicokapitalisten, zich voor het "business angel" fenomeen interesseren. Immers, "business angels" zijn niet alleen een andere financieringsvorm, maar vaak openen zij voor de ondernemer de deur naar die meer conventionele kanalen.
  • Conclusies en aanbevelingen

   Manigart, Sophie; Leroy, Hannes (2007)
  • Corporate finance

   Deloof, Marc; Manigart, Sophie; Ooghe, Hubert; Van Hulle, Cynthia (2019)
   This textbook on Corporate Finance deals with the different sources of funding and the capital structure of corporations (excluding financial institutions), the decisions that managers can take to increase enterprise value as well as the tools and analysis used to allocate financial resources. The authors link theoretical insight to practical cases. The objectives and functions of corporate finance are discussed in an introductory chapter. The following chapters cover: fundamental financial valuation principles, investment analysis and the minimum investment return requirement, capital structure and dividend policy, long-term and medium-term financing, working capital as well as some specific financial topics such as valuation of companies, international financial policy, financing of growth companies, mergers and acquisitions, etc. While written for students, this book is also appealing to financial professionals such as financial directors, credit rating agencies, corporate managers in financial institutions as well as accountants and auditors.
  • Cost Accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (2014)
  • Cost accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (2008)
  • Cost accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (2010)
  • Cost accounting

   Theunissen, Ludo (1998)
  • Cost Accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (2021)
   Cost accounting vormt een geheel met Management accounting en geeft de lezer inkijk in het brede domein van management accounting. In Cost accounting leert u hoe u: kosteninformatie verzamelt; die informatie zinvol toewijst aan mogelijke kostobjecten; de winstgevendheid van producten, diensten, klanten, markten en distributiekanalen evalueert. Het boek gaat dieper in op onder andere kostenbegrippen, kostprijscomponenten, break-evenanalyse, process costing, activity based costing, standaardkostencalculatie en variabele kostprijsberekening. Breid uw kennis op een praktische manier uit door: links met analytisch boekhouden (waar aangewezen); opgeloste oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; naar moeilijkheidsgraad gerangschikte oefeningenreeks per hoofdstuk.
  • Cost accounting. Exercises and case studies

   Friedl, Birgit; Himme, Alexander; Goethlich, Stephan (2007)
  • Cost accounting: Handleiding

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip; Van Liedekerke, Christine; Walraevens, Guy (2010)
  • CREDSIM, Participant Manual

   Thibeault, André; Annaert, Jan (1997)
  • De Balanced Scorecard in de praktijk. Een leidraad voor strategische prestatiemeting

   Bruggeman, Werner; Jorissen, Ann (1999)
   In die boek analyseren de auteurs hoe met behulp van het BSC-concept de missie, de doelstellingen en de strategie van de onderneming vertaald kunnen worden in prestatiemaatstaven. Ze reiken ideeën en ervaringen aan om in de praktijk een betere invulling aan de BSC te kunnen geven. Er wordt vooral aandacht geschonken aan nieuwe vormen van prestatiemeting op financieel vlak en op het vlak van integrale bedrijfsprocessen. Verder komt het meten van klanten- en personeelstevredenheid en het lerend en innovatief vermogen van de onderneming expliciet aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het meten van de milieuprestaties van een onderneming. Het boek is ook doorweven met voorbeelden van indicatoren en implementaties van de BSC in diverse organisaties (industrie, dienstensector en non-profit).
  • De Belgische commercial paper-markt

   Ooghe, Hubert; Voet, V. (2003)
  • De evolutie van de ondernemingswaarde van ondernemingen gefinancierd met risicokapitaal

   Heughebaert, Andy; Collewaert, Veroniek; Manigart, Sophie; Behaeghe, Pieterjan (2009)