• Management van het distributiekanaal

   Lagasse, Leen; Van Kenhove, Patrick; van Waterschoot, Walter (2000)
  • Managementprofeten

   Buelens, Marc (2000)
   In de twintigste eeuw zijn verschillende managementstromingen ontstaan. Elk ervan reflecteerde de tijd waarin zij ontstonden, de stand der techniek, de maatschappelijke ontwikkelingen en de graad van internationalisering van het bedrijfsleven. Sommige zijn wat verpieterd, andere zijn in de nieuwe eeuw onverminderd van kracht.$ Buelens wijst de weg in de veelheid aan managementstromingen. Hij onderscheidt zes fundamentele krachten of invalshoeken: rationeel, sensitief, sturend, zelfregulerend, resultaatzoekend en stabiliserend, en bespreekt de ideeën van de belangrijkste vertegenwoordigers. Aan bod komen managementcoryfeeën als Frederick Taylor, Charles Handy, Abraham Maslow, Henry Mintzberg, Geert Hofstede, Peter Drucker, Joseph Juran, Herbert Simon, C.K. Prahalad, Michael Hammer en Tom Peters, om maar enkelen te noemen.$ Managementprofeten onderscheidt zich van vergelijkbare boeken omdat het met grote kennis van zaken maar prettig afstandelijk is geschreven: Marc Buelens laat zich niet snel meeslepen door de populariteit van sommige `goeroes' of stromingen en geeft duidelijk de kwaliteiten en tekortkomingen van elke school aan. Van elke managementdenker biedt hij een korte biografie, een samenvatting van diens ideeën, een overzicht van diens werken, een bespreking van de relevantie voor het huidige managementdenken en de concrete lessen die de moderne manager eruit kan trekken.
  • Managen in moeilijke tijden: HR mee betrekken in de strategie

   Buyens, Dirk; De Stobbeleir, Katleen (2003)
  • Managing cost and earned value

   Vanhoucke, Mario (2014)
   This Handbook was the first APM Body of Knowledge Approved title for the Association for Project Management. Over the course of five editions, Gower Handbook of Project Management has become the definitive desk reference for project management practitioners. The Handbook gives an introduction to, and overview of, the essential knowledge required for managing projects.
  • Managing critical resources through an improved surgery scheduling proces

   Demeulemeester, Erik; Beliën, Jeroen; Cardoen, Brecht (2010)
  • Managing for performance excellence

   Slagmulder, Regine; Verweire, Kurt; Dewettinck, Koen (2012)
  • Managing in the global economy

   Steers, Richard; Nardon, Luciara (2006)
  • Managing Risk, Managing Value

   Verweire, Kurt; Van den Berghe, Lutgart (2004)
  • Marketing - De nieuwe principes

   Van Belleghem, Steven (2014)
   Steven Van Belleghem brengt het standaardwerk over marketing. Succesvolle marketing speelt in op een veranderende omgeving en luistert naar de wensen en noden van de klant. Adverteren op de traditionele manier werkt niet langer en als marketeer heb je nood aan een duidelijke handleiding om op deze constante verandering in te spelen. In Marketing. De nieuwe principes biedt Steven Van Belleghem alles wat je moet weten om als marketeer in te spelen op je consument en dit om te zetten in duurzaam succes voor je merk, bedrijf of organisatie. Het resultaat is een helder en toegankelijk basiswerk dat een theoretisch kader combineert met praktische voorbeelden. Marketing. De nieuwe principes is onmisbaar voor studenten marketing en communicatie. Dit handboek is een combinatie van zijn twee vorige boeken De conversation manager en De conversation company
  • Marketing Communications

   De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Van den Bergh, Joeri (2001)
   Marketing Communications is not only one of most visible and widely discussed instruments of the marketing mix, with an overwhelming impact on both society and business, it is also one of the most fascinating. The textbook offers a comprehensive overview of the cornerstones, techniques and applications of marketing communications in a European context. Chapter coverage includes all elements of the communications mix, including advertising, public relations, sponsership, sales promotion, direct marketing, poin-of-purchase communications, exhibitions, personal selling and the internet. Full attention is given to the role of these elements within the marketing communications plan ensuring that students know which tools to employ what point. In addition Marketing communications is extremely user-friendly, including a wealth of examples, mini-cases, chapter summaries, review questions and suggested further reading.
  • Marketing Communications

   De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Van den Bergh, Joeri (2010)
  • Marketing communications - 2nd edition

   De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Van den Bergh, Joeri (2004)
  • Marketing Communications - 3rd edition

   De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Van den Bergh, Joeri (2007)
  • Marketing communications. A European perspective. 5th revised edition

   De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Van Den Bergh, J. (2013)
  • Marketing Communications. Teacher's manual

   De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Van den Bergh, Joeri; Van Winkel, K. (2001)