• Opvoeden in de klas

   Van den Broeck, Herman (2006)
  • Opvoeden in de klas

   Van den Broeck, Herman (2015)
  • Opvoeden in de klas

   Van den Broeck, Herman (2002)
  • Organisaties op scherp

   Van den Broeck, Herman; Mestdagh, Steven (2002)
   In tijden van verandering biedt dit boek een onmisbaar vangnet voor elke manager. Het schetst op speelse maar diepgaande wijze het strijdtoneel waarop organisaties zich momenteel bevinden. 'Organisaties op scherp' reikt onmisbare stutten aan: het geeft aan hoe men opbouwend tegen verandering kan aankijken en waar zich de mogelijkheden bevinden om verandering om te toveren tot een boeiend en uitdagend gebeuren.$ Door te veranderen zoeken organisaties een plaats tussen chaos en orde. De auteurs tonen aan hoe deze twee eeuwige vijanden met elkaar verzoend kunnen worden. Ze geven aan hoe organisaties zich overeind kunnen houden in een omgeving waarin verandering dagelijkse kost is. Daartoe reiken ze onmisbare ingrediënten aan voor een geslaagd veranderingsproces.
  • Organisation design and effectiveness

   Willem, Annick; Buelens, Marc; Devos, Geert (2005)
  • Organisation multimedial: Zum polyphonen Programm der nächsten Organisation

   2010
   Die Zeiten, in denen Computer nur eine Funktion hatten, sind vorbei: Heutige Computer sind Kommunikationsmittel, Zeitnehmer, Kalender, Musikinstrument und -abspielgerät, Notizblock, Ablagesystem, Spielzeug, Wettervorhersage und Visitenkarte in einem. Die Organisation der Computergesellschaft scheint diese Entwicklung bislang verschlafen zu haben, kultiviert sie doch unbeirrt das Selbstverständnis der monofunktionalen Expertenorganisation: Bank? Wirtschaft! Partei? Politik! Schule? Bildung! An der Schwelle zur nächsten Gesellschaft entlarvt sich dieses Denken endgültig als alltagstheoretischer Kurzschluss: Die Bank ist längst auch Kunstmäzen, die Kirche Machtfaktor, die politische Verwaltung muss sich wirtschaftlich rechnen, und die Universität bekommt in aller Öffentlichkeit ihre „third mission“ übertragen. So zeigen die Beiträge des vorliegenden Bandes: Auch die Organisation der nächsten Gesellschaft ist multimedial. Und sie fragen, was das für ihre Identität bedeutet.
  • Organisation structure and types

   Willem, Annick; Buelens, Marc; Devos, Geert (2005)
  • Organisational and international culture

   Buelens, Marc; Debussche, Fannie (2005)
  • Organisational Behaviour

   Buelens, Marc; Sinding, Knud; Waldstrom, Christian (2011)
  • Organisational Behaviour: third edition

   Buelens, Marc; Van den Broeck, Herman; Vanderheyden, Karlien; Kinicki, A.; Kreitner, R. (2005)
  • Organizational Behaviour

   Buelens, Marc; Kreitner, M.; Kinicki, A. (2002)
   Organizational Behaviour, Second European Edition' offers a comprehensive introduction to the theories of Organisational Behaviour within a European context. In addition to its clear exposition of fundamental concepts, the text's interactive approach develops students' understanding of how OB applies to real working environments. The new edition features: New European Case Studies - New case material featuring European organisations, illuminating the theories of OB with interesting and relevant insights. New International OB Examples - Up-to-date examples reflecting cultural diversity and the increasing globalisation of business. Interactive pedagogical approach - OB exercises, group exercises, internet exercises, and personal awareness and growth exercises test students' ability to apply concepts, analyse models, and evaluate their own aptitudes as future managers. Coverage of contemporary issues in OB - A strong focus on culture and diversity, a new chapter on Influence, Power and Politics, and a full chapter on Managing Occupational Stress.
  • Organizing for Performance

   Buelens, Marc (2004)
  • Organizing for Supply Chain Management

   Boute, Robert; Serneels, Steven; Van Dierdonck, Roland; Vereecke, Ann (2008)
  • Ouders over scholen

   Verhoeven, Jef C.; Devos, Geert; Stassen, Koen; Warmoes, Veronique (2003)
   Beleidsvoerders vinden een goede band tussen scholen en ouders zo belangrijk dat zij deze band hebben geformaliseerd in participatie- en schoolraden. De band tussen school en ouders kan evenwel ook op een meer indirecte wijze beleefd worden. Zo kunnen ouders een rol spelen in de klas, bijvoorbeeld als leesmoeder of bij het vervoer van leerlingen bij schooluitstappen. Zij kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten zoals opendeurdagen. Ouderbetrokkenheid is niet alleen belangrijk in de school zelf. Ook thuis kan op veel manieren de band tussen school en ouders ondersteund worden. In dit boek wordt ouderbetrokkenheid vanuit verschillende invalshoeken belicht. De dagelijkse contacten tussen ouders en scholen worden er systematisch in kaart gebracht aan de hand van gegevens verstrekt door directeuren en leraren van 100 scholen en meer dan 2800 ouders.
  • Over bedrijfsstrategie rond innovatie

   Vanhaverbeke, Wim; Winnen, Wouter (2007)
  • Overdracht van een familiale onderneming: Debafi

   De Clercq, Dirk; Ooghe, Hubert; Sierens, Nathalie (2004)
  • Overheidscommunicatie over onderwijsbeleid naar het onderwijsveld

   Devos, Geert; Verhoeven, Jef C.; Kuhk, A.; Rots, I. (2002)
   Dit boek geeft een beeld van de wijze waarop scholen, leerkrachten en ouders in het basisonderwijs en het secundair onderwijs op de hoogte blijven van het onderwijsbeleid, welke informatie ze uit welke bronnen halen, welke informatiebronnen complementair zijn, enz.$ Daarenboven wordt nagegaan op welke wijze de betrokkenen op de hoogte wensen te blijven en of ze voldoende hebben aan de informatie zoals ze nu verstrekt wordt. M.a.w.: in welke mate slaagt de overheid erin om efficiënt over het onderwijsbeleid te communiceren met de verschillende geledingen die actief bij het beleid betrokken wijn in de basis- en secundaire scholen. Het boek gaat ook dieper in op de verschillende aspecten van participatie aan het schoolbeleid en doet een aantal suggesties naar het beleid toe.
  • Overheidsmaatregelen voor startersfinanciering

   Manigart, Sophie; Fockaert, Arne (2008)
  • Overname van hoogtechnologische starters in Vlaanderen

   Maesen, Annelies; Bobelyn, Annelies; Clarysse, Bart (2007)