Show simple item record

dc.contributor.authorVan den Bergh, Joachim
dc.contributor.authorViaene, Stijn
dc.date.accessioned2018-10-18T12:35:09Z
dc.date.available2018-10-18T12:35:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1373-0509
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12127/6026
dc.description.abstractVele lokale besturen in Vlaanderen kampen met een lage IT-maturiteit, gebrekkige of onbestaande IT-strategieën en beperkte affiniteit van de beleidsvoerders met digitale technologieën met een hoge ontwikkelingssnelheid. Plaats deze vaststelling in de context van schaarse middelen en een verregaande digitaliseringsnood en ambitie van de overheid en de uitdaging voor (in het bijzonder kleine en middelgrote) besturen wordt tastbaar. Een aantal lokale besturen dreigt vast te lopen in het reactief en ad hoc aanpakken van hoogdringende problemen. Het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap (piva) eGOV ontwikkelde een nieuwe dienstverlening voor de steden en gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen om de achterstand om te buigen door middel van een eenvoudige aanpak om een lokale IT-strategie te formuleren. Concreet biedt de nieuwe dienstverlening een antwoord op de basisuitdaging voor elk lokaal bestuur om keuzes te maken voor IT, met digitale transformatie van de overheid als context. De aanleiding was het nieuwe aanbod van piva eGov (deels gefinancierd door VVSG) als opvolgingstraject voor die besturen die zwak tot matig scoorden in de I-monitorbevraging (Vlaamse IT audit). Piva eGov heeft dit aangegrepen om een nieuwe dienstverlening uit te bouwen, met een nieuwe manier van werken voor zichzelf en haar klanten. De doelstelling was om via een gefaciliteerd proces strategische en operationele keuzes voor IT in een lokaal bestuur te faciliteren, met IT en business op gelijke voet. Het proces werd uitgebouwd in een vorm van Action-Design Research (ADR) (SEIN et al. 2011), dit wil zeggen parallel met de uitvoering door piva eGov, en is met succes toegepast bij vier pilootbesturen. In dit artikel presenteren we de manier van werken, de resultaten en de voornaamste leerpunten voor overheden op het regionale, provinciale en lokale niveau, met het oog op het haalbaar maken van IT-strategievorming in lokale besturen.
dc.language.isoen
dc.publisherVlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid vzw in samenwerking met uitgeverij die Keure
dc.subjectIT strategie
dc.titleEen eenvoudig raamwerk voor IT-strategievorming in een lokaal bestuur
dc.identifier.journalVlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement
dc.source.volume2018
dc.source.issue3
dc.source.beginpage23
dc.source.endpage32
vlerick.typearticleJournal article
vlerick.vlerickdepartmentTOM
dc.identifier.vperid101894
dc.identifier.vperid76321


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record