• Flexibel werken in ziekenhuizen: OM en HRM perspectief

   Schoonaert, Lies; Gemmel, Paul; Cardoen, Brecht (Vlerick Business School, 2018)
   Iedereen spreekt over “flexibel werken”, maar al snel blijkt dat dit een term is die vele interpretaties kent. Flexibiliteit wordt zo een verzamelnaam van variabele werkomstandigheden telkens met een ander doel indachtig. Het kan bekeken worden vanuit het standpunt van de werkgever en vanuit het standpunt van de werknemer. Een werkgever wil zijn personeel zo flexibel mogelijk kunnen inzetten om zo goed mogelijk aan de variabele vraag van zorg te kunnen voldoen. Een werknemer bekijkt hoe de job zo flexibel mogelijk kan worden ingevuld (tijd, plaats, inhoud) om leuk en uitdagend te zijn, en een ideale balans tussen het werk en het privéleven te creëren. In deze tekst geven we een overzicht van de verschillende types flexibiliteit die relevant zijn voor een ziekenhuis. Hierbij geven we ook een aantal voorbeelden hoe flexibiliteit vorm kan krijgen in de dagelijkse realiteit. We focussen ons voornamelijk op verpleegkundigen, maar veel aangehaalde vormen van flexibel werken kunnen ook van toepassing zijn op andere werknemers.
  • Impact of uncertainty in times of network formation

   Cardoen, Brecht; Peeters, Carine; Van Dyck, Walter; Schoonaert, Lies (Vlerick Business School, 2017)