Show simple item record

dc.contributor.authorAbadjadi, L.
dc.contributor.authorde Bonhome, O.
dc.contributor.authorKordel, L.
dc.contributor.authorJans, M.
dc.contributor.authorLaghmouch, M.
dc.contributor.authorTrumpener, J.
dc.contributor.authorKroes, D.
dc.contributor.authorStouthuysen, Kristof
dc.date.accessioned2022-01-31T13:07:09Z
dc.date.available2022-01-31T13:07:09Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.isbn9789046611296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12127/7001
dc.description.abstractOnderhavig boek behandelt de nieuwe technologieën en het auditberoep. Het eerste hoofdstuk betreft de cyberveiligheid en tracht de bedrijfsrevisor elementen aan te reiken om cyberbeveiliging te demystificeren en hem aan te moedigen cyberbeveiliging in een mondiale context te benaderen. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op artificiële intelligentie, waarbij het de ultieme doelstelling is om systemen te laten denken als mensen. Deze nieuwe technologie zal een belangrijke impact hebben op de toekomstige beroepsinhoud van een auditor. Het derde hoofdstuk behandelt process mining, een verzamelnaam voor alle datagedreven procesanalysetechnieken. Er wordt ingegaan hoe de verschillende process mining-analyses auditors kunnen ondersteunen. Blockchain-technologie en de impact ervan op de audit komt aan bod in het vierde hoofdstuk. Het gaat om een samenspel van bestaande methoden en technieken die toelaten op een unieke manier digitale activa te registreren, te beheren en te verhandelen, zonder tussenkomst van een vertrouwde tussenpersoon. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de cloud en het informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het boek eindigt met de vraag of een auditkantoor belang zou hebben bij de overstap naar de cloud. Le présent ouvrage traite de la profession d’audit et les nouvelles technologies. Le premier chapitre concerne la cybersécurité et tentera d’apporter au réviseur d’entreprises des éléments afin de démystifier la cybersécurité et de l’encourager à aborder la cybersécurité dans un contexte global. Dans le deuxième chapitre l’intelligence artificielle est abordée, dont le but ultime est de faire en sorte que les systèmes pensent comme les humains. Cette nouvelle technologie aura un impact important sur le futur de la profession d’auditeur. Le troisième chapitre traite de process mining, un nom général pour toutes les techniques d’analyse de processus axées sur les données. On aborde la manière dont les différentes analyses de process mining peuvent soutenir les auditeurs. Le quatrième chapitre traite de la technologie blockchain et son impact sur l’audit. Il s’agit d’une combinaison de méthodes et de techniques existantes qui permettent d’enregistrer, de gérer et d’échanger des actifs numériques de manière unique, sans l’intervention d’un intermédiaire de confiance. Le cinquième chapitre décrit le cloud et le système de management de la sécurité de l’information. L’ouvrage se termine avec la question de savoir si un cabinet d’audit aurait un intérêt à passer sur le cloud.en_US
dc.language.isonlen_US
dc.publisherMaklu-Uitgevers nven_US
dc.subjectNieuwe Technologieën en het Auditberoepen_US
dc.subjectCyberveiligheiden_US
dc.titleNieuwe technologieën en het auditberoep - La profession d'audit et les nouvelles technologiesen_US
dc.source.numberofpages184en_US
vlerick.knowledgedomainAccounting & Financeen_US
vlerick.typebookBook - Authoren_US
vlerick.vlerickdepartmentAFen_US
dc.identifier.vperid119751en_US


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record