• Hospital of the future - The future of hospitals

   Cardoen, Brecht (2019)
   Het groenboek van Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven en de Vlerick Business School biedt ondersteuning voor beleidskeuzes voor de rol en organisatie van het ziekenhuis van de toekomst. Het ziekenhuis van de toekomst moet een antwoord bieden op de meest prangende uitdagingen: intelligente integratie van technologie, de veranderende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, gepersonaliseerde zorg en schaarse financiële middelen. Het ziekenhuis wordt een onderdeel van een ziekenhuisnetwerk en neemt, in samenwerking met andere zorgverstrekkers, nog slechts een deel van het zorgpakket voor zijn rekening. Die veranderende rol heeft een impact op de infrastructuur die zal verschillen afhankelijk van de aangeboden zorgcomponenten. Bundeling van expertise in focused factories, technologische platformen en samenwerking voor logistiek en andere diensten is de toekomst. Opdat het ziekenhuis zijn toekomstige rol kan opnemen moet er werk worden gemaakt van een vlotte informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen en moeten er juridische en financiële obstakels worden weggewerkt. Aandacht voor het welzijn van het zorgpersoneel is essentieel.
  • The operating theatre as a key to improved hospital operations

   Cardoen, Brecht (2012)
   In search of an answer to the question to what degree context determines human resource management (HRM) practices, a holistic picture of contextual factors seems indispensable. However, due to ample interpretations and the vague characterization of this construct, a self-revealing definition seems impossible. In order to address this dilemma, we firstly tackle the need for a discussion on what context is and, secondly, how it is embedded in the field of international comparative Human Resource Management. We start this paper with a short summary of the Universalistic versus Contextual Perspective on the one hand, and the Convergence versus the Divergence paradigm on the other. We discuss the influence of context within both debates. Secondly, we elaborate on the mapping of the construct of context by scrutinizing the relevant literature within the international comparative HRM field. Thirdly, the link between this construct and the Cranet Network is investigated. Finally, the usefulness of the Cranet data, in light of the contextual, is discussed with the focus on future research and its practicability in further research endeavors.