• Hospital of the future - The future of hospitals

      Cardoen, Brecht (2019)
      Het groenboek van Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven en de Vlerick Business School biedt ondersteuning voor beleidskeuzes voor de rol en organisatie van het ziekenhuis van de toekomst. Het ziekenhuis van de toekomst moet een antwoord bieden op de meest prangende uitdagingen: intelligente integratie van technologie, de veranderende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, gepersonaliseerde zorg en schaarse financiële middelen. Het ziekenhuis wordt een onderdeel van een ziekenhuisnetwerk en neemt, in samenwerking met andere zorgverstrekkers, nog slechts een deel van het zorgpakket voor zijn rekening. Die veranderende rol heeft een impact op de infrastructuur die zal verschillen afhankelijk van de aangeboden zorgcomponenten. Bundeling van expertise in focused factories, technologische platformen en samenwerking voor logistiek en andere diensten is de toekomst. Opdat het ziekenhuis zijn toekomstige rol kan opnemen moet er werk worden gemaakt van een vlotte informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen en moeten er juridische en financiële obstakels worden weggewerkt. Aandacht voor het welzijn van het zorgpersoneel is essentieel.